Your shipping location is not specified . Wijzigen

Elektromagnetisch velden

 • Stralingsmeter kiezen met voorbeelden

  Onderstaande tabel geeft een globaal inzicht in de diverse velden, toepassingen en de apparatuur die ervoor gebruikt kan worden.

  Soort veld
  Voorbeeld
  Apparatuur
  Laagfrequente elektrische wisselvelden Gerelateerd aan de spanning (Voltage)
  - Stroomkabels in huis (230V)
  - Elektrische apparatuur op wisselspanning. Dus zowat alles met een stekker.
  - Verlichting
  LF meters voor E
  Laagfrequente magnetische wisselvelden O.a. gerelateerd aan stroom (Ampere)
  Daar waar stroom loopt (dus verbruik) zijn magnetische velden:
  - Stroomkabels in de straat
  - Hoogspanningskabels
  Bij gebruik van spoelen:
  - Transformatoren
  Bij elektrisch geregelde voedingen:
  - Dimmers
  - Spaarlampen
  LF meters voor M
  Hoogfrequente elektromagnetische golven Draadloze communicatie
  - GSM / UMTS / LTE
  - Wifi ofwel Wlan
  - WiMax
  - DECT telefoons
  - Bluetooth
  - Magnetron
  HF32D t/m HFE59B
  Elektrische gelijkvelden (elektrostatisch) Veel bij kunststoffen i.c.m. wrijving:
  - vloerbedekking & gordijnen
  - Knuffelbeesten
  STS1
  Magnetische gelijkvelden Gemagnetiseerde stalen delen
  - Stalen balken
  - Metaal in bedden
  Aardmagnetisme
  - Geologische verstoringen
  - Waterstromingen
  Geen apparatuur beschikbaar
 • Waarom een bouwbioloog of meetspecialist inhuren?

  Een bouwbioloog of meetspecialist kan veel soorten elektromagnetische velden ('straling') meten in huis of op het werk.
  Vervolgens kun je met de adviezen aan de slag om velden te verminderen als dat nodig blijkt.
  Maar waar moet je nou op letten als je een bouwbioloog raadpleegt, wat mag je eigenlijk verwachten en waarvoor moet je opletten?
  Hier volgen een aantal tips om een goede keuze te maken.

  Lees verder

 • Hoogfrequente zenders herkennen aan modulatie

  Elke hoogfrequente stralingsbron heeft zijn eigen methode om de data heen en weer te zenden. Om te zorgen dat alle soorten bronnen en frequenties elkaar niet storen, is men de draaggolf gaan moduleren: de draaggolf word aan- en uitgezet met een bepaalde (laagfrequente = langzame) frequentie.

  Bijvoorbeeld: een DECT telefoon moduleert met 100 Hz. Dus 100 x per seconde aan en uit.
  Lees verder

 • Cursus straling meten

  Meetcursus voor beginners:

  Wanneer en voor wie?
  Op 11 en 25 oktober zijn nieuwe cursussen gepland voor beginners.
  Op 22 november is een gevorderden cursus gepland (voorkennis vereist, b.v. beginners cursus).
  Het betreft hier een dagcursus waarin zowel theorie als praktijkzaken worden behandeld.
  Voor informatie graag een bericht naar info@emstraling.nl
  Door Marcel van Rijt van www.emstraling.nl
  Inhoud
  • Theorie: Welke soorten velden zijn er en welke apparaten en systemen veroorzaken deze
  • Praktijk: Oefeningen met meetapparatuur


  Gigahertz Solutions
  (meetapparatuur) organiseert in Duitsland regelmatig diverse 1-daagse en 3-daagse cursussen om een ieder wat meer in te werken in de toch wel lastige materie van "elektrosmog" meten en afschermen.

  Verder zijn er de volgende instellingen die cursussen en workshops aanbieden (alleenl in Duitsland):

 • Aardingslakens en 'Earthing'

  Er is steeds meer belangstelling voor het fenomeen "Earthing"; een goede verbinding van het lichaam met de aarde.  Daar kan ik het wel mee eens zijn.
  Maar om nou alles maar te gaan aarden met allerlei losse matjes en aardingspennen aan de aarding van ons elektriciteitnetwerk, daar moeten wat kanttekeningen bij.

  Lees verder

 • Normen versus richtlijnen

  Wat is het verschil tussen normen en richtlijnen?
  In onderstaande tabel is snel te zien wat de verschillen zijn tussen de diverse normen en de bouwbiologische richtlijnen SBM-2008: de verschillen zijn enorm!
  Lees verder

 • SBM-2015, de bouwbiologische richtlijnen

  sbm2015.fw

  De SBM-2015 staat voor ’Standard der Baubiologische Messtechnik’ versie 2015. In mei 2015 heeft deze de versie 2008 vervangen. De SBM is bedoeld als richtlijn, het is geen norm. De richtlijnen zijn opgesteld voor diverse meetbare parameters van het klimaat zoals, luchtkwaliteit, elektromagnetische velden en microbiologie zoals schimmels en bacteriën.
  Van elk aspect worden gezonde en (ongezonde) afwijkende waarden weergegeven waarop een bouwbiologisch onderzoek naar kan refereren.

  Lees verder

 • Afschermen, de basisprincipes

  Wanneer de stralingsbronnnen zich buiten je huis of bedrijf bevinden dan zijn er diverse materialen om de woon- en werkplek daartegen te beschermen. Maar dat moet op een goede manier gebeuren want als je het op een verkeerd vlak aanbrengt werkt het niet of zelfs averechts en dat is natuurlijk zonde.
  Voor een goed resultaat is het wel handig globaal te weten hoe het werkt en waar je op moet letten.

  Een paar begrippen.

  • Frequentie
  • Aarding
  • Absorptie
  • Reflectie
  • Demping
  • Polarisatierichting

  Lees verder

 • Frequenties en toepassingen

  Er zijn meerdere soorten straling. Hieronder is het totale spectrum afgebeeld waarin we een aantal groepen kunnen onderscheiden: licht, radioactiveit, röntgen en radio signalen.
  Het verschil zit hem in de frequentie. De frequentie staat voor het aantal trillingen per seconde. Zie ook de pagina eenheden en begrippen.

  Lees verder

 • Technische begrippen en eenheden

  Om de materie over elektrosmog beter te kunnen begrijpen kunt u hier meer informatie vinden over de natuurkundige achtergrond.

  Voorvoegsels

  Voorvoegsel symbool factor Waarde
  tera T 1012 1.000.000.000.000
  giga G 109 1.000.000.000
  mega M 106 1.000.000
  kilo k 106 1000
  deci d 10-1 0,1
  centi c 10-2 0,01
  milli m 10-3 0,001
  micro µ 10-6 0,000001
  nano n 10-9 0,000000001
  pico p 10-12 0,000000000001
  femto f 10-12 0,000000000000001

  Grootheden

  Een aantal veelgebruikte (agfgeleide) SI eenheden.

  (SI betekend

  Système International en is dus een internatiaal systeem van eenheden)

  naam eenheid symbool afleiding
  Lengte meter m Grondeenheid
  Massa kilogram kg Grondeenheid
  Tijd Seconde s Grondeenheid
  Elektrische stroom Ampère A Grondeenheid
  Oppervlakte vierkante meter A m2
  Versnelling meter per secondekwadraat a m/s2
  Frequentie hertz Hz s-1
  Vermogen watt W J.s-1 x kg x m2 x s-3
  Elektrische lading coulomb C A x s
  Elektrische spanning volt V W x A -1 = kg x m2 x s-3 x A-1
  Elektrische capaciteit farad F C.V-1 = kg-1 x m-2 x s4 x A2
  Elektrische weerstand ohm Omega V.A-1 = kg x m2 x s-3 x A-2
  Elektrische veldsterkte E volt per meter V / m
  Magnetische flux weber Wb V x s = kg x m2 x s-2 x A-1
  Magnetische inductie tesla T Wb x m-2 = kg x s-2 x A-1

  Het elektromagnetisch spectrum

  spectrum


  Frequenties

  Het aantal keer dat er een complete golfvorm (sinus) binnen 1 seconde wordt gevormd, is de frequentie en wordt in de eenheid Herz (naar de natuurkundige Heinrich Rudolf Hertz)

  uitgedrukt. Dus honderd trillingen per seconde betekend 100 Herz, afgekort 100 Hz.

  Er bestaat een relatie tussen Frequentie ( f in Hertz ) en golflengte (L in meter ) :
  L * f = c
  met "c" als de constante voor de lichtsnelheid is: ca. 300000 km/s

  Deze frequenties zijn erg belangrijk in relatie met de elektromagnetische velden. Men onderscheidt de laagfrequente en de hoogfrequente velden.

  De laagfrequente velden gaan tot 100 Hertz, daarboven praat men over hoogfrequente velden.

  Golven

  Golflengte

  Onderstaande illustratie laat zien dat de lengte tussen 2 dezelfde punten, bijvoorbeeld tussen de toppen, een golflengte is.

  golflengte

  Het elektromagnetisch spectrum loopt van ultrakorte (gammastraling) tot ultralange golflengten (lange golf radio).

  De golflengte is te berekenen door de lichtsnelheid te delen met de frequentie: 300.000.000.000 mm/s gedeeld door bijv. 2.400.000.000 Hz (WiFi) = 125 mm.
  Voor goede afscherming is een vuistregel om daar 1/30 deel van te nemen, dus ca. 4 mm maaswijdte.

  Harmonische golven

  Dit zijn golven die een frequentie hebben die een veelvoud zijn van de frequentie van de basisgolf. Te vergelijken met de grondtoon en zijn boventonen.

  Vaak produceren elektrische apparaten naast een bepaalde basisfrequentie, bijv. 50 Hz, nog vele storende frequenties zoals 100Hz, 150 Hz, tot in de KiloHertzen...

  Transversale golven:

  De beweging is net als met een touw. De uitwijking van de energiedeeltjes staat loodrecht op de voorplantingsrichting van de energie. Elektromagnetische velden planten zich ook op deze wijze voort.

  transversale_golf

  Longituninale golven:

  De energiedeeltjes bewegen in dezelfde richting als de voorplantingsrichting. Geluid wordt op deze manier voortgeplant.

  longitudinale_golf

  Sinus & Analoog

  De basis van alle (elektromagnetische) golven is die met een sinusvorm. Zie de illustratie bij golflengte.

  Deze worden ook wel analoge signalen genoemd. Deze signalen zijn er continu, en kunnen worden gemoduleerd om informatie te kunnen overdragen.

  Puls & Digitaal

  Vele digitale toepassingen maken gebruik van pulsvormige signalen.

  Digitaal wil zeggen: 1 of 0. Aan of uit. Een puls is "aan" of "1". Geen puls is dus niets.

  Een eenvoudig lijkende pulsvormige golf is eigenlijk opgebouwd uit vele sinusvormige golven met diverse frequenties. Dus de optelsom van al die sinussen geeft een (bijna) rechthoekige vorm. Middels

  FFT ( Fast Fourier Transform)
  software kunnen deze worden berekend.

  Het voordeel van digitale signalen is dat deze minder storingsgevoelig zijn.

  Modulatie

  Wanneer men een vorm sinus op een bepaalde frequentie wil gebruiken voor data-overdracht, dan moet men de sinus aanpassen. Daarin zijn enkele mogelijkheden:

  • Amplitude-modulatie (AM); de "hoogte" van de sinus veranderd.
  • Frequentie modulatie (FM); de sinus wordt in elkaar gedrukt, of uitgerekt.
  • Fase modulatie (PM); de sinus wordt "verschoven"

  QAM-techniek is een combinatie van amplitude- en fasemodulatie

  Hoogfrequente signalen voor data-overdracht zitten anders in elkaar.

  Deze signalen zijn opgebouwd uit hoogfrequente sinusvormige golven die draaggolven worden genoemd. Deze sinussen veranderen zelf niet van golf. Wanneer men nu bijv. 100 keer per seconde aan en uit te zetten, onstaat er een pulsvormig signaal met een frequentie van 100 Hertz. Men spreekt dan van een laagfrequente modulatie.

  Door deze sinussen aan en uit te schakelen met een lagere frequentie

  Polarisatie

  De richting waarin de golven bewegen kunnen lineair of circulair worden gepolariseerd. Om het voorbeeld met het touw weer even te nemen, spreek je van vertikale polarisatie wanneer het touw alleen in het vertikale vlak beweegt. Op die manier zijn alle richtingen aan te nemen. Veel zendinstallaties voor GSM en UMTS gebruiken vertikale polatisatie of diagonale polarisatie (45 graden).

  Circulaire polarisatie onstaat wanneer men de zender, die de golven in één vlak uitzend, laat roteren om de richtings-as waarin de golven worden uitgezonden. Na een golflengte is de zender 360 graden gedraaid en dus weer bij de oorsprong. Men kent linksdraaiende en rechtsdraaiende circulaire polarisatie. Veelal toegepast bij satellietzenders/ontvangers.

  De polarisatierichting kan veranderen wanneer deze wordt gereflecteerd.

  Polarisatie is belangrijk in verband met afschermingsmaatregelen tegen hoogfrequente e/m-velden.

   

Artikelen 1 tot 10 van 12 in totaal

Pagina:
 1. 1
 2. 2
Contact opnemen