Your shipping location is not specified . Wijzigen

Dempingscurve omrekenen naar procenten

curve-blogDe meeste materialen die voor afscherming van elektromagnetische velden worden gebruikt worden in een laboratorium getest. Daaruit rolt een grafiek die we de dempingscurve noemen. Deze grafieken zijn bij meeste produkten als afbeelding toegevoegd.
Maar voor veel mensen is het lastig om de deze goed te beoordelen.
Er worden in de praktijk meerdere eenheden door elkaar gebruikt: decibel (dB), dempingsfactor en percentage.
De percentages spreken natuurlijk het meest tot ieders verbeelding maar is lastig te gebruiken bij de betere materialen met hogere afschermende werking.

Hoe lees je de dempingsgrafiek?

Hieronder zie je een grafiek zoals Yshield deze maakt bij hun produkten.
Alleen de oranje lijn(en) lopen anders omdat elk produkt zijn eigen karakteristiek heeft.

De horizontale as geeft de frequentie aan in GigaHertz (GHz)
Op de verticale as de bjbehorende demping in decibel (dB).
Met de blauwe lijnen zijn wat voorbeelden aangegeven.
Bij 1 Ghz heeft dit materiaal een demping van ca. 38 dB en bij 10 GHz een waarde van 22 dB.
De onderste oranje lijn geeft de demping aan wanneer er 2 lagen van dit materiaal worden gebruikt. De demping wordt dus hoger.

Wat is decibel?

Decibel, wordt ook aangeduid als dB. Dit wordt in een logaritmische schaal weergegeven dus verhouding wat betekent dat twee waarden niet gelijkmatig (lineair) van elkaar veranderen zoals temperatuur maar met machtsverhoudingen (faktor 10). Dan heb je dus een heel brede of heel hoge tabel voor nodig om het zichtbaar te maken. Met een wiskundig "truukje" zoals logaritmen zijn de waarden beter hanteerbaar. De decibel is enkel een rekeneenheid dus geen eenheid op zich. De decibellen zijn bij de meesten al bekend voor de geluidssterkte aan te geven. Maar ook op veel andere vakgebieden wordt het gebruikt.

Voorbeeld 1:
Een demping van 10 dB, is een factor 10 wat simpelweg 90% demping geeft.
Bij een veldsterkte van 1000 microWatt/m2 (uW/m2) wordt 90% tegengehouden dus de som is 1000 - ( 90% x 1000 ) = 1000 - 900 = 100 uW/m2.

Voorbeeld 2:
Vraag: In een slaapkamer wordt 1000 uW/m2 gemeten. Je wilt het graag tot 0,1 uW/m2 terugbrengen.
Hoeveel demping is er nodig?
Antwoord: Kijk in de middelste kolom van 1000 uW/m2 en ga naar beneden tot je 0,1 tegenkomt. Ga dan naar links en lees in de linker kolom het aantal dB's: 40 dB

Via onderstaande tabel krijg je snel een idee hoe snel het oploopt met de demping.
Moraal van het verhaal is dat een demping van meer dan 50 dB in de praktijk weinig meerwaarde heeft als de stralingsbelasting "slechts" enkele honderden uW/m2 is.

Beginwaarde (tabelwaarde is wat ervan overblijft)
dB % 100 1000 100000
5 68,38 31,62 316,2 31623
10 90,00 10,00 100,0 10000
15 96,84 3,16 31,6 3162
20 99,00 1,00 10,0 1000
21 99,21 0,79 7,9 794
22 99,37 0,63 6,3 631
23 99,50 0,50 5,0 501
24 99,60 0,40 4,0 398
25 99,68 0,32 3,2 316
26 99,75 0,25 2,5 251
27 99,80 0,20 2,0 200
28 99,84 0,16 1,6 158
29 99,87 0,13 1,3 126
30 99,90 0,10 1,0 100
31 99,92 0,08 0,79 79,4
32 99,94 0,06 0,63 63,1
33 99,95 0,05 0,50 50,1
34 99,96 0,04 0,40 39,8
35 99,968 0,03 0,32 31,6
36 99,975 0,03 0,25 25,1
37 99,980 0,02 0,20 20,0
38 99,984 0,02 0,16 15,8
39 99,987 0,01 0,13 12,6
40 99,9900 0,01 0,10 10,0
41 99,9921 0,0079 0,0794 7,94
42 99,9937 0,0063 0,0631 6,31
43 99,9950 0,0050 0,0501 5,01
44 99,9960 0,0040 0,0398 3,98
45 99,9968 0,0032 0,0316 3,16
46 99,9975 0,0025 0,0251 2,51
47 99,9980 0,0020 0,0200 2,00
48 99,9984 0,0016 0,0158 1,58
49 99,9987 0,0013 0,0126 1,26
50 99,9990 0,0010 0,0100 1,00
55 99,9997 0,0003 0,0032 0,32
60 99,9999 0,0001 0,0010 0,10
65 99,99996838 0,0003 0,03
70 99,99999000 0,0001 0,01
75 99,99999684 0,00
80 99,99999900 0,00
85 99,99999968 0,00
90 99,99999990 0,00
95 99,99999997 0,00
100 99,9999999900 0,00

Lees ook de pagina afschermen, de basisprincipes.