Your shipping location is not specified . Wijzigen

Elektromagnetisch velden

 • Technische begrippen en eenheden

  Om de materie over elektrosmog beter te kunnen begrijpen kunt u hier meer informatie vinden over de natuurkundige achtergrond.

  Voorvoegsels

  Voorvoegsel symbool factor Waarde
  tera T 1012 1.000.000.000.000
  giga G 109 1.000.000.000
  mega M 106 1.000.000
  kilo k 106 1000
  deci d 10-1 0,1
  centi c 10-2 0,01
  milli m 10-3 0,001
  micro µ 10-6 0,000001
  nano n 10-9 0,000000001
  pico p 10-12 0,000000000001
  femto f 10-12 0,000000000000001

  Grootheden

  Een aantal veelgebruikte (agfgeleide) SI eenheden.

  (SI betekend

  Système International en is dus een internatiaal systeem van eenheden)

  naam eenheid symbool afleiding
  Lengte meter m Grondeenheid
  Massa kilogram kg Grondeenheid
  Tijd Seconde s Grondeenheid
  Elektrische stroom Ampère A Grondeenheid
  Oppervlakte vierkante meter A m2
  Versnelling meter per secondekwadraat a m/s2
  Frequentie hertz Hz s-1
  Vermogen watt W J.s-1 x kg x m2 x s-3
  Elektrische lading coulomb C A x s
  Elektrische spanning volt V W x A -1 = kg x m2 x s-3 x A-1
  Elektrische capaciteit farad F C.V-1 = kg-1 x m-2 x s4 x A2
  Elektrische weerstand ohm Omega V.A-1 = kg x m2 x s-3 x A-2
  Elektrische veldsterkte E volt per meter V / m
  Magnetische flux weber Wb V x s = kg x m2 x s-2 x A-1
  Magnetische inductie tesla T Wb x m-2 = kg x s-2 x A-1

  Het elektromagnetisch spectrum

  spectrum


  Frequenties

  Het aantal keer dat er een complete golfvorm (sinus) binnen 1 seconde wordt gevormd, is de frequentie en wordt in de eenheid Herz (naar de natuurkundige Heinrich Rudolf Hertz)

  uitgedrukt. Dus honderd trillingen per seconde betekend 100 Herz, afgekort 100 Hz.

  Er bestaat een relatie tussen Frequentie ( f in Hertz ) en golflengte (L in meter ) :
  L * f = c
  met "c" als de constante voor de lichtsnelheid is: ca. 300000 km/s

  Deze frequenties zijn erg belangrijk in relatie met de elektromagnetische velden. Men onderscheidt de laagfrequente en de hoogfrequente velden.

  De laagfrequente velden gaan tot 100 Hertz, daarboven praat men over hoogfrequente velden.

  Golven

  Golflengte

  Onderstaande illustratie laat zien dat de lengte tussen 2 dezelfde punten, bijvoorbeeld tussen de toppen, een golflengte is.

  golflengte

  Het elektromagnetisch spectrum loopt van ultrakorte (gammastraling) tot ultralange golflengten (lange golf radio).

  De golflengte is te berekenen door de lichtsnelheid te delen met de frequentie: 300.000.000.000 mm/s gedeeld door bijv. 2.400.000.000 Hz (WiFi) = 125 mm.
  Voor goede afscherming is een vuistregel om daar 1/30 deel van te nemen, dus ca. 4 mm maaswijdte.

  Harmonische golven

  Dit zijn golven die een frequentie hebben die een veelvoud zijn van de frequentie van de basisgolf. Te vergelijken met de grondtoon en zijn boventonen.

  Vaak produceren elektrische apparaten naast een bepaalde basisfrequentie, bijv. 50 Hz, nog vele storende frequenties zoals 100Hz, 150 Hz, tot in de KiloHertzen...

  Transversale golven:

  De beweging is net als met een touw. De uitwijking van de energiedeeltjes staat loodrecht op de voorplantingsrichting van de energie. Elektromagnetische velden planten zich ook op deze wijze voort.

  transversale_golf

  Longituninale golven:

  De energiedeeltjes bewegen in dezelfde richting als de voorplantingsrichting. Geluid wordt op deze manier voortgeplant.

  longitudinale_golf

  Sinus & Analoog

  De basis van alle (elektromagnetische) golven is die met een sinusvorm. Zie de illustratie bij golflengte.

  Deze worden ook wel analoge signalen genoemd. Deze signalen zijn er continu, en kunnen worden gemoduleerd om informatie te kunnen overdragen.

  Puls & Digitaal

  Vele digitale toepassingen maken gebruik van pulsvormige signalen.

  Digitaal wil zeggen: 1 of 0. Aan of uit. Een puls is "aan" of "1". Geen puls is dus niets.

  Een eenvoudig lijkende pulsvormige golf is eigenlijk opgebouwd uit vele sinusvormige golven met diverse frequenties. Dus de optelsom van al die sinussen geeft een (bijna) rechthoekige vorm. Middels

  FFT ( Fast Fourier Transform)
  software kunnen deze worden berekend.

  Het voordeel van digitale signalen is dat deze minder storingsgevoelig zijn.

  Modulatie

  Wanneer men een vorm sinus op een bepaalde frequentie wil gebruiken voor data-overdracht, dan moet men de sinus aanpassen. Daarin zijn enkele mogelijkheden:

  • Amplitude-modulatie (AM); de "hoogte" van de sinus veranderd.
  • Frequentie modulatie (FM); de sinus wordt in elkaar gedrukt, of uitgerekt.
  • Fase modulatie (PM); de sinus wordt "verschoven"

  QAM-techniek is een combinatie van amplitude- en fasemodulatie

  Hoogfrequente signalen voor data-overdracht zitten anders in elkaar.

  Deze signalen zijn opgebouwd uit hoogfrequente sinusvormige golven die draaggolven worden genoemd. Deze sinussen veranderen zelf niet van golf. Wanneer men nu bijv. 100 keer per seconde aan en uit te zetten, onstaat er een pulsvormig signaal met een frequentie van 100 Hertz. Men spreekt dan van een laagfrequente modulatie.

  Door deze sinussen aan en uit te schakelen met een lagere frequentie

  Polarisatie

  De richting waarin de golven bewegen kunnen lineair of circulair worden gepolariseerd. Om het voorbeeld met het touw weer even te nemen, spreek je van vertikale polarisatie wanneer het touw alleen in het vertikale vlak beweegt. Op die manier zijn alle richtingen aan te nemen. Veel zendinstallaties voor GSM en UMTS gebruiken vertikale polatisatie of diagonale polarisatie (45 graden).

  Circulaire polarisatie onstaat wanneer men de zender, die de golven in één vlak uitzend, laat roteren om de richtings-as waarin de golven worden uitgezonden. Na een golflengte is de zender 360 graden gedraaid en dus weer bij de oorsprong. Men kent linksdraaiende en rechtsdraaiende circulaire polarisatie. Veelal toegepast bij satellietzenders/ontvangers.

  De polarisatierichting kan veranderen wanneer deze wordt gereflecteerd.

  Polarisatie is belangrijk in verband met afschermingsmaatregelen tegen hoogfrequente e/m-velden.

   

 • Zelf straling verminderen

  Er zijn veel zaken die u makkelijk zelf en zonder of relatief lage kosten kunt verbeteren.

  Algemeen

  • Trek stekkers uit het stopcontact van apparaten die toch niet worden gebruikt of maak gebruik van dubbelpolige schakelaars in de stekker of als tussenschakelaar op het stopcontact.
  • Neem een ´ouderwetse´ telefoon met draad of een draadloze stralingsarme DECT telefoon met eco modus plus.
  • Maakt u gebruik van babyfoons, kies dan niet voor een DECT type maar een die gebruik maakt van de analoge types.
  • Internet bij voorkeur via een goede ethernetkabel, dat gaat sneller dan WiFi. Komt u niet om Wifi heen, dan liever een Eco-Wifi die 90% minder straalt.
  • Neem afstand van adapters/trafo's e.d. Veel halogeenlampen (12 Volt lampen) hebben een ingebouwde trafo, die netjes is weggewerkt maar sterke velden uitstraalt. Toch maar een gloeilamp.Spaarlampen en TL verlichting: de nodige elektronica die nodig is om het gas tot een lamp te maken veroorzaakt veel frequenties in het kilohertz bereik, bijv. 30.000-40000 Hertz. Deze frequenties hebben biologisch meer impact dan een "schone" (gladde, sinusvormige) 50Hz signaal. Dus een spaarlamp als leeslamp is niet echt aan te raden!
  • De meeste stalen lamp-armaturen zijn niet geaard. Met eenvoudige apparatuur is te zien dat deze behoorlijke velden genereren. Dat komt doordat al het staal de elektrische velden oppikt en vervolgens weer afstraalt (dus versterkt). Wanneer men daar de hele dag naast zit, is dit niet zo goed.
  • Leg uw mobiele telefoon 's nachts ver weg van uw bed. Ook in standby kunnen er nog allerlei processen aktief zijn die de slaap kunnen verstoren.
  • Let op omvormers van zonnepanelen. Naast EM-velden die ze lokaal emitteren, kunnen ze het electriciteitsnet in het hele huis verstoren met dirty-power. Dit geeft bij velen klachten.
  • Maak geen of zo min mogelijk gebruik van uw magnetron. De hoogfrequente gepulste velden gaan voor een groot deel nog door het deurtje. Dus kijken wat er in uw magnetron gebeurt lijkt voor kinderen wel leuk, maar zeer ongezond!N.b. een magnetron straalt enkel wanneer deze ook in werking is. Daarnaast geven veel deskundigen aan dat het eten zelf er ook niet beter van wordt.

  Slaapkamer

  We brengen 1/3 deel van ons leven door in de slaapkamer. 's Nachts hebben wij een lagere weerstand voor invloeden van buitenaf en zijn we dus bevattelijker voor belastende invloeden.

  • Verwijder zoveel mogelijk (bij voorkeur ALLE) stroomverbruikers uit de slaapkamer, dus gebruik een wekker op batterijen of een mechanische. TV´s geven nog straling nadat de stekker eruit is.
  • Maak liever geen gebruik van elektrische dekens en kussens. Of trek de stekker eruit nadat het bed is voorverwarmd. De meeste schakelaars schakelen slechts één pool af.
  • Elektrische bedden lijken comfortabel. De motoren produceren aanzienlijke e.m. velden.
  • Ook waterbedden geven problemen, vanwege het verwarmingselement. Het zet u onder spanning, kan wel 5 Volt zijn.
  • Acculaders horen niet in de slaapkamer

  Het stekkerprobleem: Wanneer u de apparaten nodig hebt, controleer of u uw apparaten optimaal hebt aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit klinkt vreemd, maar in het ergste geval loopt de fase door het apparaat tot aan de schakelaar. Wanneer u de stekker omdraait, wordt de fase al direct bij de schakelaar onderbroken. Dus bij foute aansluiting wordt er al een veld gegenereerd zonder dat het apparaat (of lamparmatuur) ingeschakeld is! Met een meter kunt u dat snel testen. Zie illustratie. Ook om deze reden kunt u gebruik maken van dubbelpolige schakelaars. Controleer ook de stalen lamparmaturen! U kunt deze controle uitvoeren met meetapparatuur voor lage frequenties of middels een spanningsdetector.

  stekker

  Gebruik randaarde: Installeer randaarde in de ruimten waar u apparatuur gebruikt met aardestekkers. Vooral computerapparatuur heeft stekkers met randaarde. Dit is niet voor niets. Controleer dan ook de verlengkabels en stekkerdozen!

  Metaalreductie: Minimaliseer metaal in de slaapkamer, dus ook bedspiralen e.d. Deze absorberen magnetische wisselvelden en stralen dit vervolgens weer aan u door terwijl u slaapt. Kijk ook uit dat u deze metalen delen niet zomaar op de aarde aansluit. De electromagnetische velden in de ruimte kiezen de kortste weg en kunnen zich bundelen naar alle geaarde delen. Dan krijgt u dus een hogere stralingsdichtheid rondom uw bed.

  Afscherming.

  Nu kunt U alles wel in orde hebben, maar de buitenwereld is er ook nog.

  • Buren: Meet of er geen straling van de woning van de buren af komt. Als de achterkant van de tv van uw buren naar uw slaapkamer is gericht, kunt u daar behoorlijk last van hebben. De e.m. velden gaan gewoon door de muren heen.
  • Hoogspanningsmasten. Men wil het niet inzien dat de geproduceerde velden honderden meters verder nog te meten zijn. Ook via de natte bodem kunnen de velden zich uitdijen.
  • Zendinstallaties. De GSM, UMTS en LTE zendmasten zijn overal te vinden. Ook deze hoogfrequente straling is af te schermen.

  Er zijn een aantal producten verkrijgbaar die diverse soorten elektrosmog zeer sterk reduceren.

  • Afschermverf
  • Afschermend textiel voor hoogfrequente of laagfrequente straling. Enkele van deze stoffen worden toegepast in bijv. klamboes, gordijnen en kleding. Andere stoffen kunnen weer in de vloer of op de muur worden verwerkt.
  • Afschermingen voor de lage frequenties moeten goed worden geaard.

  Zie ook de pagina: keuzehulp afschemmaterialen.

  Het goed afschermen van uw woning of werkruimte vereist maatwerk omdat er veel factoren met elkaar verweven zijn. Een goede meting is daarvoor aanbevolen.

  Netvrijschakelaars. Wat zijn dat?

  De eenvoudigste manier om e.m. velden te reduceren is de stop van de stroomgroep uitschakelen. Zeer effectief, maar meestal niet echt praktisch. Ook schakelaarverlichting en nachtlampjes werken niet meer. Een netvrijschakelaar lost dat op. Zodra de laatste stroomverbruiker is uitgeschakeld (bijv. uw nachtlampje), wordt de fase van stroomgroep afgesloten. Een kleine ongevaarlijke wisselspanning houdt in de gaten of er ergens stroom nodig is. Schakelt u het nachtlampje ´s morgens weer in, dan wordt de stroomkring weer hersteld.

 • Elektrosmog vs. gezondheid

Artikelen 11 tot 13 van 13 in totaal

Pagina:
 1. 1
 2. 2