Your shipping location is not specified . Wijzigen

Waarom een bouwbioloog of meetspecialist inhuren?

Een bouwbioloog of meetspecialist kan veel soorten elektromagnetische velden ('straling') meten in huis of op het werk.
Vervolgens kun je met de adviezen aan de slag om velden te verminderen als dat nodig blijkt.
Maar waar moet je nou op letten als je een bouwbioloog raadpleegt, wat mag je eigenlijk verwachten en waarvoor moet je opletten?
Hier volgen een aantal tips om een goede keuze te maken.

Technische basiskennis

Een meetapparaat kopen en aflezen is niet zo moeilijk. Maar de interpretatie van het geheel is echt een vak.
Door goede cursussen en trainingen te volgen kan een bouwbioloog of meetspecialist een goede theoretische basiskennis verkrijgen. Maar vooral door veel praktijkervaring wordt men een professional.

Soorten velden

Wat minimaal gemeten moet worden

 • Laagfrequente elektrische wisselvelden, inclusief dirty-power.
 • Laagfrequente magnetische wisselvelden
 • Hoogfrequente elektromagnetische wisselvelden (DECT telefoons, WiFi, zendmasten e.d.)

Richtlijnen of norm

Bouwbiologen hanteren de SBM 2015 ('Standard der Baubiologische Messtechnik'). Dit zijn de richtlijnen (geen normen!) welke door Duitse Bouwbiologen en experts zijn opgesteld. Hierin zijn alle aspecten rond elektromagnetische velden en luchtkwaliteit gecategoriseerd en kwantitatief gerangschikt.

Wat moet er gemeten worden?

Meestal volgt een meetrapport de bouwbiologische richtlijnen vlgs. SBM2015
De volgende punten moeten zijn beschreven.

A1) Laagfrequent elektrische wisselvelden

 • Veldsterkte in Volt per meter
 • Gemeten ruimten
 • Lichaamsaankoppeling, als indicator
 • Welke groepen in de meterkast dragen bij aan de velden?
 • Wat zijn de bronnen?
 • Zijn er zaken die stroomvervuiling (dirty power) veroorzaken?

A2) Laagfrequent magnetische wisselvelden

 • Veldsterkte in nanotesla
 • Het verloop in de tijd, want deze velden fluctueren nogal
 • Wat zijn de bronnen?

A3) Hoogfrequente elektromagnetische velden

 • Veldsterkte in microWatt per vierkante meter (μW/m2)
 • Frequenties / bronnen
 • Richting: is de bron in het de eigen woning, of komt het van de buren of van buiten (zendmasten, radar etc.)
 • Verloop in tijd, mocht dat relevant worden geacht.

Aanvullend:

 • Eventueel nog andere punten zoals elektrostatische velden (A4) en magnetische gelijkvelden (A5).
 • De data worden netjes in tabellen aangegeven met kleurcoderingen die gerelateerd zijn aan de SBM2015 (goed, afwijkend, sterk afwijkend en extreem)
 • Opsomming gebruikte apparatuur. Het is belangrijk dat er met goede apparatuur wordt gewerkt van bekende gerenomeerde merken zoals Gigahertz Solutions, Fauser en ROM. Detectors zijn niet zo geschikt.

Meetrapport

Er kan tijdens een onderzoek erg veel informatie op je afkomen. Vraag altijd om een verslag of meetrapport. Dan kun je achteraf altijd alles nalezen.
Daar zit voor een bouwbioloog best veel tijd in, dus zijn er vaak kosten aan verbonden.
Maar zo'n rapport moet wel nut hebben.  Wij zien nogal eens zeer gelikte meetrapporten met enkel zeer globale waarnemingen en erg algemene tips waar je eigenlijk niet verder mee komt.
Als er afschermmaatregelen worden aanbevolen, is het voor ons eenvoudiger om de juiste produkten aan te bevelen.

To-Do lijstje

Het is wel zo handig om alvast aan de slag te kunnen met zo'n rapport.
Wat kan er op zo'n lijst?

 • Welke zaken in huis moeten worden verwijderd of veranderd?
 • Welke groepen kunnen 's nachts beter uit voor een reductie van de elektrische velden?
 • Wat kun je doen om de hoogfrequente velden te reduceren?
 • Welke prioriteit?

Dus alles bij elkaar zijn dat veel gegevens. Dus veel werk om ze in kaart te brengen en ze in een rapport samen te vatten. Dat is misschien niet goedkoop, maar een snelle meting uit de losse pols en enkele grafiekjes in een mooi uitziend rapport brengen je niet dichter bij een oplossing.
Zie het als een investering en zoek daarvoor een partij die je iets kan bieden.

Wat doet een bouwbioloog niet?

Een bouwbioloog houdt zich enkel bezig met metingen volgens de bouwbiologische richtlijnen, professionele apparatuur en afschermmaatregelen die eenvoudig ook met gangbare apparatuur gecontroleerd kunnen worden.
Een bouwbioloog houdt zich niet bezig met 'alternatieve' zaken zoals meten met wichelroedes, lecherantennes, pendels en al helemaal niet met ontstoor- en neutralisatie-dingen zoals kristallen, piramides, biopolers en 1001 van dit soort zaken die je niet met een gangbaar meetapparaat kunt controleren.

Hulp nodig bij een veel te technisch meetrapport?

Wij zien liever een te technisch verhaal dan een 'rapport' die meer een reclamefolder lijkt.
Is het rapport te ingewikkeld? Wij kunnen je er best mee helpen om er een plan van aanpak eruit te filteren als je serieus wilt gaan saneren en afschermen.
Email het rapport door naar service @ vitalitools.nl en wij helpen je verder.
Eventueel kunnen wij contact opnemen met de specialist als je dat graag wilt.

Zie hier ook links naar vertrouwde specialisten en sites.