Your shipping location is not specified . Wijzigen

Normen versus richtlijnen

Wat is het verschil tussen normen en richtlijnen?
In onderstaande tabel is snel te zien wat de verschillen zijn tussen de diverse normen en de bouwbiologische richtlijnen SBM-2015: de verschillen zijn enorm!

Normen worden door de overheden opgesteld en zijn gebaseerd op theoretische studies waar men de thermische effecten onderzoekt bij bepaalde blootstellingen. Dus men bepaalt hoeveel graden ons lichaam opwarmt en wat schadelijk zou kunnen zijn. Dus vooral op theoretische basis.

De bouwbiologische richtlijnen zijn gebaseerd op vele duizenden huisonderzoekingen waarbij men relaties heeft kunnen leggen tussen lichamelijke klachten en de diverse soorten e/m velden. Dat kan als men de velden saneert en dan eventuele veranderingen observeert. Dus gebaseerd op de praktijk.

Normen: LF elektrisch wisselveldVolt per meter (V/m)(meting tegen aarde) LF magnetisch wisselveldnano Tesla (nT) HF elektromagnetischwisselveld (µW/m²)
Methode: Tegen aarde Potentiaal vrij
Bouwbiologische richtlijnen voor slaapruimten SBM2015:

Streef-waarde:

<1 <0,3 Streef-waarde: <20 Streef-waarde: <0,1
Zwakke afwijking:
1-5 0,3-1,5 Zwakke afwijking: 20-100 Zwakke afwijking: 0,1-10
Sterke afwijking:
5-50 1,5-10 Sterke afwijking: 100-500 Sterke afwijking: 10-1000
Extreme afwijkingen:
>50 >10 Extreme afwijkingen: >500 Extreme afwijkingen: >1000
DIN/VDE Werkplek: 20.000, Bevolking: 7000 Werkplek: 5.000.000Bevolking 400.000 Werkplek: 25 - 100 Milj.,Bevolking tot 10 Milj.
WHO/IRPA 5000 100.000 2-10 Miljoen
MPR 25 250 -
TCO 10 200 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer meer over de SBM-2015.