Your shipping location is not specified . Wijzigen

Stralingsmeter kiezen met voorbeelden

Onderstaande tabel geeft een globaal inzicht in de diverse velden, toepassingen en de apparatuur die ervoor gebruikt kan worden.

Soort veld
Voorbeeld
Apparatuur
Laagfrequente elektrische velden Gerelateerd aan het stroomnet en apparaten die eraan gekoppeld zijn:
- Elektrische apparatuur
- Verlichting
LF meters voor E
Laagfrequente magnetische velden Daar waar stroom loopt (dus verbruikt) zijn magnetische velden:
- Stroomkabels in de straat
- Hoogspanningskabels
Bij gebruik van spoelen:
- Transformatoren
Bij elektrisch geregelde voedingen:
- Dimmers
- Spaarlampen
LF meters voor M
Hoogfrequente elektromagnetische golven Draadloze communicatie
- GSM / UMTS
- Wifi ofwel Wlan
- WiMax
- Bluetooth
HF32D t/m HFE59B
Elektrische gelijkvelden (elektrostatisch) Veel bij kunststoffen i.c.m. wrijving:
- vloerbedekking & gordijnen
- Knuffelbeesten
STS1
Magnetische gelijkvelden Gemagnetiseerde stalen delen
- Stalen balken
- Metaal in bedden
Aardmagnetisme
- Geologische verstoringen
- Waterstromingen
Geen apparatuur beschikbaar
Contact opnemen