Your shipping location is not specified . Wijzigen

Aardingslakens en 'Earthing'

Er is steeds meer belangstelling voor het fenomeen "Earthing"; een goede verbinding van het lichaam met de aarde.  Daar kan ik het wel mee eens zijn.
Maar om nou alles maar te gaan aarden met allerlei losse matjes en aardingspennen aan de aarding van ons elektriciteitnetwerk, daar moeten wat kanttekeningen bij.

Wat is elektrisch aarden?

Elk huis is voorzien van een elektrische aarding en een aardlekschakelaar. Soms heeft de woning een eigen aardpen, maar vaak ook aangeleverd door de elektriciteitsmaatschappij. Via de stopcontacten kunnen apparaten ermee worden verbonden.
Wat zijn nu aandachtspunten bij elektrisch aarden?

 1. Te hoge weerstand van de aarding.
  De aarding heeft een bepaalde weerstand, uitgedrukt in Ohm. Deze hebben we het liefst zo laag mogelijk: < 5 Ohm. Dit is meestal hoger. Wettelijk mag het maar liefst 166 Ohm zijn.
  Als de weerstand te hoog is, kunnen allerlei signalen met bepaalde frequenties niet worden afgevoerd.
  Als het huis een eigen aardpen heeft dan moeten de aardpennen soms wel 10 tot 30 meter diep de grond in voor een goed resultaat. Voornamelijk van de grondsamenstelling, niet zozeer van het grondwater nivo. Dit is normaliter een taak van de elektriciën of bliksembeveiligingsbedrijf.
  Wanneer de aarding door het energiebedrijf wordt aangeleverd dan kan de aarding ook "vervuild" zijn en dan trek je dus allerlei frequenties naar binnen toe.

  Stopcontact met aarding (rode markering)
 2. Vervuiling op aarding
  Als  naast de aardpen een kabel loopt met allerlei frequenties erop, dan kunnen de frequenties worden overgedragen (aankoppelen) op de aardpen. Die frequenties zijn dan aanwezig op de aarding en bij aardingslakens e.d. dus zeer dicht op het lichaam. Deze frequenties zijn ook enkel middels specialistische apparatuur meetbaar.
 3. Zelf aardpen erbij maken
  Er zijn mogelijkheden om met een lange kabel de aardingslakens aan te sluiten op een aardpen die men zelf in de grond kan steken. De lengte van de kabel is zelf al een potentiële antenne voor hoogfrequente velden die kunnen aankoppelen. Die worden niet zomaar afgevoerd.
  Daarnaast is de positie van de pen belangrijk, als daar ondergronds toevallig een kabel ligt met vreemde data signalen, dan koppelen die waarschijnlijk ook aan op je nieuwe aarding.
  Daarnaast zijn er dan 2 soorten aardingen, met mogelijk verschillende potentiaalverschillen in één ruimte aanwezig. Dat kan in sommige gevallen ook ongustig zijn.
 4. Stopcontact
  Sommige stopcontacten zijn geaard, te herkennen aan de metalen pinnetjes boven en onder. Vroeger enkel aanwezig in de keuken en bij de CV ketel. De laatste decennia verplicht in het hele huis (bij nieuwbouw).
  Wees er zeker van dat het stopcontact waarop het te aarden materiaal wordt aangesloten wel een goede aarding heeft. Dus met de pennetjes. En ga na of de aarding daadwerkelijk is aangesloten aan een groen-geel gemarkeerde kabel, het komt nogal eens voor dat dat niet het geval is.
 5. Creëren en verplaatsing van elektrische velden
  Door elektrisch geleidende materialen (waaronder aardingslakens en afschermmaterialen) te aarden, kunnen allerlei elektrische velden daardoor worden aangetrokken.
  Neem bijv. een metalen bed, welke je gaat aarden, dan zullen elektrische velden bijv. afkomstig van bedrading in het plafond zich ernaar toe richten omdat deze een nul-polariteit opzoeken. Dus een hoog potentiaal rondom het plafond en een laag potentiaal bij het bed. Daar lig je dan tussen. Dus de voorzijde van het lichaam heeft dan een andere polariteit dan de achterzijde wat stroompjes ten gevolge heeft.
 6. Meten is weten
  Enkel door juiste metingen met laagfrequente veldsterktemeters is dit in kaart te brengen. Bij voorkeur met potentiaalvrije meetapparatuur die niet afhankelijk zijn van aarding als referentie.
  Gebruik van de de methode lichaamsaankoppeling (voltmeter aan aarding en met handelektrode) is sterk af te raden.

Noot: voor de meeste personen is een "goede" aarding al goed genoeg en merken ze het effect.
Voor personen die enorm gevoelig zijn, moet hierover goed worden nagedacht en uitgemeten.

Dus ga e.e.a. goed na voordat je klakkeloos een aardingslaken aanschaft en gaat gebruiken.
Check op zijn minst het stopcontact en schakel de elektrische groepen 's nachts zoveel mogelijk uit zodat er geen ongewenste veldverschuivingen optreden.
Het beste is om de elektrische velden zowieso in kaart te laten brengen door een ervaren bouwbioloog. Er zijn meerdere wegen naar Rome om deze velden te reduceren tot een aanvaardbaar nivo (vlgs de SBM 2015) en dan is een aardingslaken meestal al niet meer nodig.