Your shipping location is not specified . Wijzigen

Wat zijn DECT telefoons met Eco Mode Plus?

Wij hebben geen Dect telefoons meer in ons assortiment. Wel heel veel andere producten om elektromagnetische velden te beperken.

Wat is ECO DECT?

ECO DECT is een technologie die het stroomverbruik en het zendvermogen van DECT‑telefoons reduceert. Normale DECT telefoons stralen de hele dag een gepulst elektromagnetisch veld af, of er gebeld wordt of niet. Dat geeft een onnodige hoeveelheid gepulste straling maar ook onnodig stroomverbruik.

Wat is Eco Mode en Eco Mode plus.

A) Eco mode: stralingsreductie tijdens het bellen. De Gigasets proberen al automatisch om met een zo laag mogelijke zendcapaciteit te werken. Dus heb je de handset dichtbij de basis, dan "straalt" het geheel minder hard. Wanneer de instelling "Eco mode" wordt ingesteld, dan wordt het zendvermogen vast 80% gereduceerd. Indien er een reikwijdte probleem optreed dan kunt u deze setting ongedaan maken.

B) Eco mode plus (Eco mode +): Hierbij wordt de zender als er niet wordt gebeld afgeschakeld. Dus niet bellen = niet stralen.

Let op: Vanuit de fabriek zijn Eco Mode en Eco mode Plus helaas niet geactiveerd. Dit moet u zelf doen bij het installeren. Dit moet na een reset weer opnieuw worden ingesteld.
De huidige generatie Gigasets die Vitalitools aanbiedt, behouden de eco mode (+) settings ook na stroomuitval. In het display kunt u altijd controleren of de telefoon juist is ingesteld, er worden (afh. van het model) 1 of 2 symbolen weergegeven.

De gegevens en alle types van de Gigaset telefoons vindt u hier

De voordelen van ECO DECT op een rij:

 • Tot 60% minder energieverbruik dankzij de energiezuinige stroomvoorziening
  Vergeleken met onze traditionele draadloze telefoons.
 • ECO Mode
  ECO DECT‑toestellen bieden de ECO Mode‑stand, die het zendvermogen met 80% reduceert (vergeleken met toestellen waarbij ECO Mode niet is geactiveerd en de traditionele draadloze Gigaset‑telefoons). Dit geldt zelfs wanneer meerdere handsets zijn aangemeld en wanneer de handset niet in de lader staat.
 • ECO Mode Plus
  De ECO Mode Plus‑stand schakelt het zendvermogen helemaal uit wanneer het toestel stand‑by is. Het DECT‑zendvermogen wordt voor alle aangemelde handsets uitgeschakeld, mits die allemaal ECO Mode Plus ondersteunen.
 • Variabele reductie van zendvermogen, afhankelijk van de afstand tussen handset en basisstation
  Afhankelijk van de afstand tot het basisstation.

Hoeveel energie bespaar je met ECO DECT?
Gigaset‑telefoons met ECO DECT‑technologie kunnen het stroomverbruik tot 60% reduceren vergeleken met traditionele Gigaset‑handsets. Aangenomen dat een telefoon gemiddeld twee uur per dag wordt gebruikt, kan de toepassing van een SMPS‑voeding (Switched Mode Power Supply) het stroomverbruik reduceren met ongeveer 2 watt (van 3,5 naar 1,3 watt). Wanneer dit gegeven bijvoorbeeld wordt geëxtrapoleerd voor de 39 miljoen huishoudens in Duitsland, zou dat tot een jaarlijkse besparing van 80 megawatt leiden. Bovendien zijn er minder grondstoffen als koper en ijzer nodig om een SMPS‑voeding te produceren dan een stroomvoorziening voor een gewone handset.

Hoe helpt ECO DECT het milieu?

Gigaset‑telefoons met ECO DECT‑technologie worden nu uitsluitend geleverd met SMPS‑voeding. Daarmee kan het stroomverbruik tot 60% worden gereduceerd vergeleken met een traditionele lineaire stroomvoorziening.

Betalen klanten meer voor Gigaset‑telefoons met ECO DECT?

Nee, klanten hoeven niet meer te betalen voor Gigaset‑telefoons met ECO DECT‑technologie. Telefoons met ECO DECT‑technologie zijn verkrijgbaar in alle prijscategorieën.

Bestaat er stralingsgevaar bij Gigaset‑telefoons met ECO DECT‑technologie?
De internationale grenswaarden voor radiosignalen sluiten alle gevaar uit. Onze producten blijven ruim binnen deze aanbevolen marges. Meer informatie met betrekking tot de discussie over radiosignalen en gezondheid is te vinden op de website van de WHO (www.who.int/peh‑emf/en). Ondanks dat er nog steeds geen wetenschappelijk bewijs is dat radiosignalen van DECT‑telefoons schadelijk zijn, worden alle Gigaset‑telefoons standaard uitgerust met functies waarmee het zendvermogen automatisch of handmatig kan worden gereduceerd.

Heeft ECO DECT‑technologie invloed op het functioneren van de telefoon?

Nee, van producten met ECO DECT‑technologie kun je dezelfde superieure prestaties verwachten als van alle andere Gigaset‑telefoons. Als je ervoor kiest om ECO Mode in te schakelen, verminder je het bereik handmatig met 50%, oftewel tot 25 meter binnenshuis en 150 meter buitenshuis.

Zijn de componenten in de ECO DECT‑telefoons ook milieuvriendelijk?

Ja. We hebben ervoor gezorgd dat in alle stappen van de fabricage en verwerking van ECO DECT‑producten zo verantwoordelijk mogelijk met het milieu en zo zuinig mogelijk met grondstoffen wordt omgegaan. Dat begint met een deugdelijk, materiaalbesparend ontwerp en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. We maken gebruik van geavanceerde, energiezuinige apparatuur en verpakkings‑ en restmaterialen worden systematisch gescheiden en gerecycled. Naast herbruikbare materialen spelen het ontwerp en formaat van de verpakking eveneens een belangrijke rol.

Wat logistiek betreft, ligt de nadruk op het gebruik van milieuvriendelijke transportmethoden, zoals per spoor of over het water, en op een efficiënte indeling van de laadruimte van het vervoermiddel. Ook het onderhoud aan het eind van de keten speelt een belangrijke rol. We proberen met behulp van een geïndividualiseerd reparatieproces te voorkomen dat onderdelen en apparaten onnodig vervangen moeten worden. Ten slotte wordt al het resterende elektronische afval op zorgvuldige wijze verwerkt.

Zijn Gigaset‑producten loodvrij?

Ja, al onze Gigaset‑producten zijn al meer dan twee jaar loodvrij.

Wat wordt bedoeld met ‘geen zendvermogen in stand‑by’?
Wanneer de ECO Mode Plus‑stand is ingeschakeld, zendt het basisstation alleen een signaal uit als dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer een gesprek binnenkomt, wanneer de telefoon wordt gebruikt, of wanneer een verbinding tot stand komt.

Wanneer de telefoon niet wordt gebruikt, wordt het zendvermogen uitgeschakeld (dit geldt voor alle aangemelde handsets die ECO Mode Plus ondersteunen). Dit is het geval wanneer je niet telefoneert en ook geen instellingen wijzigt op het basisstation.

Wil ‘geen zendvermogen zeggen dat noch het basisstation, noch de handset een signaal uitzendt?
In de ECO Mode Plus‑stand is het zendvermogen van het basisstation uitgeschakeld wanneer de telefoon stand‑by is. Dit geldt ook wanneer de handset niet in de lader staat en wanneer meerdere handsets zijn aangemeld, zolang deze ECO Mode Plus ondersteunen.

Is het alleen mogelijk het zendvermogen uit te schakelen wanneer de handset in de lader staat, of is dit ook mogelijk wanneer de handset zich ergens anders in de woning bevindt?
Het maakt niet uit of de handset zich in de lader bevindt of elders in de woning: in de ECO Mode Plus‑stand wordt het zendvermogen tussen het basisstation en de handset uitgeschakeld (dit geldt voor alle aangemelde handsets die ECO Mode Plus ondersteunen). Er komt pas een signaal tot stand wanneer er getelefoneerd wordt, aangezien hiervoor een verbinding tussen het basisstation en de handset is vereist.

Het basisstation en de handset ‘scannen’ naar signalen, wat wil zeggen dat ze ‘luisteren’ naar een ‘aanroep’ van het andere apparaat. Alleen in dat geval komt er een verbinding tot stand en zenden ze een signaal uit.

Wanneer is mijn telefoon stand‑by en hoe kan ik stand‑by aanzetten?
Wanneer een apparaat stand‑by is, bevindt het zich zogezegd in de ‘wachtstand’. Dat komt er in de praktijk op neer dat het toestel gebruiksklaar is, zodat je op elk gewenst moment zelf kunt telefoneren of gebeld kunt worden. Jouw telefoon is stand‑by wanneer hij is aangesloten en wanneer je niet aan het bellen of instellingen aan het wijzigen bent.

Wanneer ik ECO Mode Plus inschakel, wordt de tijd dat mijn telefoon stand‑by is gehalveerd. Dat betekent dat ik de handset vaker moet opladen, waardoor ik meer energie verbruik. Waarom is dat?
Het basisstation zendt alleen een signaal uit wanneer er een oproep binnenkomt of wanneer er een verbinding tot stand komt. Om ervoor te zorgen dat er geen vertraging plaatsvindt bij het tot stand brengen van een verbinding, dient de handset met regelmatige tussenpozen te ‘luisteren’ voordat een verbinding met het basisstation tot stand komt. Dit wordt ‘scannen’ genoemd.

In de ECO Mode Plus‑stand moet de handset vaker ‘scannen’ dan bij toestellen die een permanente verbinding vereisen. Hierdoor verbruikt de handset meer stroom, waardoor hij minder lang stand‑by kan zijn.

Wat is het bereik van mijn telefoon wanneer ECO Mode is ingeschakeld?
Wanneer ECO Mode is ingeschakeld, wordt het zendvermogen van de handset naar het basisstation met 80% gereduceerd (vergeleken met toestellen waarbij ECO Mode niet is ingeschakeld en met de traditionele draadloze Gigaset‑telefoons). Dit betekent dat ook het bereik met de helft wordt gereduceerd, tot ongeveer 25 meter binnenshuis en 150 meter buitenshuis.

Wat is het bereik van de telefoon wanneer ECO Mode Plus is ingeschakeld?
Wanneer ECO Mode Plus is ingeschakeld, bedraagt het bereik ongeveer 50 meter binnenshuis en 300 meter buitenshuis.

Wat is het bereik van de telefoon wanneer zowel ECO Mode als ECO Mode Plus tegelijkertijd zijn ingeschakeld?
Als zowel ECO Mode als ECO Mode Plus gelijktijdig zijn ingeschakeld, wordt het bereik gereduceerd. De handset kan binnenshuis tot op ongeveer 25 meter en buitenshuis tot op ongeveer 150 meter van het basisstation worden gebruikt.