Your shipping location is not specified . Wijzigen

Straling verminderen, hoe beginnen?

"Ik wil afschermen voor straling, maar hoe en waar begin ik?" is een veelgestelde vraag.
Wij kunnen helpen met het afschermen van elektromagnetische velden veroorzaakt door bijv. zendmasten, WiFi, DECT telefoons en laagfrequente elektrische velden die worden veroorzaakt door bijv. apparatuur op 230V en stroomkabels in huis.

Alle door ons aangeboden afschermmaatregelen zijn met eenvoudige meetapparaten te controleren.

Wij hebben geen zogenaamde 'neutraliserende' artikelen zoals piramide's, koperen vormen, stickers e.d. die niet controleerbaar zijn met veldsterktemeters.

Deze pagina is een verzameling van links naar andere pagina's, maar het geeft volgorde en structuur.

Basis

Natuurkunde

Het saaie gedeelte maar eerst.
Als u meer wilt weten wat een Gigahertz is, of waar een "Volt per meter" meet te maken heeft, dan kunt u het artikel lezen over technische begrippen en eenheden.

Soorten velden en bronnen

Er zijn meerdere soorten elektromagnetische velden die ook meestal andere bronnen hebben.
Kort door de bocht: hoogfrequente velden worden gebruikt voor draadloze telecommunicatie. Laagfrequente velden zijn vooral gerelateerd op de zaken waar een stekker aan zit.
Lees meer over stralingsbronnen en frequenties.

Normen vs richtlijnen

De overheden stellen normen op waaraan eenieder zich moet houden. Alleen zijn deze normen vooral gebaseerd op economische parameters en niet echt op gezondheid. De inzichten daarover lopen nogal uiteen.
In Duitsland is er een vak ontstaan wat in het Nederlands bouwbiologie heet. Een aantal specialisten met veel meetervaring en menselijk inzicht hebben daar richtlijnen opgesteld (SBM-2015) waarvan men zich zou moeten houden om gezond te blijven. Deze richtlijnen zijn erg laag vergeleken bij de (Nederlandse) overheidsnormen.
Lees meer over de bouwbiologische richtlijnen en normen versus richtlijnen.

Meten

Meten is weten. Vooral in dit vak zeer belangrijk. Pas als je weet wat je meet kun je goede stappen ondernemen om velden te reduceren. Je kunt zelf meten, of uitbesteden, of beide!

Zelf doen

De meeste velden zijn zelf te meten en ook met betrekkelijk eenvoudige apparatuur.
Voor laagfrequente elektrische en magnetische velden kan de ME3830 worden aanbevolen, de HF35C voor hoogfrequente velden.
Lees het artikel over welke meter je voor welke bron gebruikt

Voordeel zelf meten:

 • Kan op elk moment
 • Je kunt zo vaak meten als je wilt, jarenlang en op elk tijdstip.
 • Er zijn detectortjes die je handig mee kunt nemen voor onderweg.
 • Een eigen meter verdient zich makkelijk terug als je op huizenjacht gaat, of aan een langduriger saneringstraject wilt beginnen waarbij je elke stap kunt controleren.
 • Als je zelf al e.e.a. ontdekt en aangepast hebt dan kan een meetspecialist sneller en effectiever werken omdat de hoofdpunten dan al zijn opgelost (tijd=geld).

Even over nadenken:

 • Je moet wel over enig analytisch inzicht beschikken. Er worden wel cursussen gegeven.
 • Met eenvoudige apparatuur meet je maar een deel van mogelijke bronnen. Wel een groot deel!

Vraag een specialist

Informeer goed naar de kwaliteiten van een meetspecialist. Het is een enorm breed vak met veel valkuilen. Dat vergt ervaring, inzicht en scholing.
Hierover is een apart artikel geschreven, bekijk: hoe kies ik een goede meetspecialist.

Voordeel van een specialist:

 • Een meetspecialist heeft veel meer en betere apparatuur en kan meer analyseren
 • Heeft veel kennis en ervaring en kan sneller traceren wat het mogelijke probleem is
 • Kan goede en praktische adviezen geven die hout snijden.

Nadeel:

 • Een goede meting met rapportage is duur een goede investering.
 • Het is een momentopname.

Het hangt er ook vanaf wat je wilt meten, weten en bereiken.
Voor personen die erg gevoelig zijn geworden is het zeer raadzaam om zelf wat meetapparatuur te hebben en na de eerste eigen saneringsronde een specialist te laten meten.
Daarna zelf e.e.a. in de gaten blijven houden.

Wees wel alert dat je met de meetapparaten niet obsessief aan de gang gaat.

Saneren = opruimen en vervangen

Na het meten volgt een grotere horde: opruimen en afschermen!
Bekijk kritisch welke apparaten onnodig zijn en of ze vervangen kunnen worden door betere types.
Een greep:

 • Haal de elektrische, op 230V wekker bij het bed vandaan
 • Zorg dat je DECT telefoon niet de hele dag staat te stralen, anders omruilen voor een ECO-DECT.
 • Elektrisch bed, of waterbed? Stekker 's nachts eruit !
 • Schakel de Wifi 's nachts uit.

Lees veel meer hoe je zelf straling kunt verminderen.
Ook onze overheid heeft via het kennisplatform een lijstje gemaakt om de blootstelling te verlagen.

Afschermen

Hier wordt het opletten geblazen!
Er zijn legio afschermmaterialen zoals vitragestoffen, verf, vlies en gaas verkrijgbaar die voor diverse toepassingen kunnen worden ingezet en die allemaal andere eigenschappen hebben.

De volgende zaken zijn belangrijk om een goed aan de gang te gaan:

 1. Uit welke richting komen de velden?
 2. Wat is de veldsterkte?
 3. Welk eindresultaat is gewenst? (dus hoe sterk moet het materiaal dempen en welke vlakken moeten worden afgeschermd)
 4. Wat moet worden afgeschermd?
  - Bijv. muren (koolstoffverf)
  - Ramen (folie of vitrages)
  - Vloeren (vlies)
  - Dak of spouwmuur (gaas)
 5. Welke frequenties hebben de bronnen? (sommige materialen hebben minder demping bij hogere frequenties.

Deze vragen moeten helder zijn voordat je met de afscherming begint. Bij een verkeerde analyse kan het zijn dat er nog stralignsbronnen uit andere richtingen ongewenste reflecties  veroorzaken!

Lees meer op afschermen, de basisprincipes en keuzehulp afschermmaterialen.

Nog een keer meten

Na elke stap met afschermen moet er opnieuw worden gemeten, want na een eerste grove afscherming, wordt het duidelijker of er nog andere, zwakkere hinderlijke velden aanwezig zijn die eerst niet goed gemeten konden worden. Deze kunnen dan weer worden afgeschermd, net zo lang totdat het gewenste effect is bereikt.

Maar "zint eer gij begint".
Als je in een gebouwencomplex woont, met erg veel buren (met DECT, Wifi, draadloze spelcomputers e.d.), daken vol zonnepanelen en veel zendmasten om je heen, dan wordt het een pittige uitdaging om dat goed te krijgen.
Als je erg gevoelig bent, is het raadzaam om eerst een andere plek te vinden met een beter uitgangspunt die je dan optimaal kunt afschermen.