Your shipping location is not specified . Wijzigen

Stralingswerende hoesjes voor smartphones, werken die?

Er wordt vaak gevraagd naar hoesjes die de straling van smartphones afschermen.
Maar is dat nuttig?

Connect.de heeft dit een paar jaar geleden getest.
De test betrof hoesjes van Evestar en Pong.

Hieronder een samenvatting en vrije vertaling:
Er zijn 2 manieren om de straling te verminderen:  absorberen of richtingswerking.

Bij absorptie wordt de energie opgenomen en omgezet in een andere vorm, bijvoorbeeld warmte.  Voorbeeld is bijv. een inductiekookplaat: magnetische velden worden in warmte omgezet.
Evestar gebruikt de absorptie en heeft daarvoor een "fijnmazig net met ... zilverzout techniek en koperbekleding" op een van de 2 folies aangebracht en wel op de folie die op de achterkant van de iPhone wordt aangebracht. Dus vanuit natuurkundige principes wordt dus enkel de energie geabsorbeerd die van de smartphone richting de zendmast wordt verzonden, maar niet de energie die richting het hoofd gaat.

Het hoesje van Pong moet de straling optimaliseren om zodoende de beste ontvangst te bewerkstelligen. Een logische benadering, want als er meer energie richting zendmast gaat, blijft er minder straling voor het hoofd over.
Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan, Het is niet zi eenvoudig om antennes die in een apparaat zijn ingebouwd anders te laten werken. Reflectoren werken pas vanaf een bepaalde afstand van het hoofddeel van de antenne. Richtantennes zijn erg groot.

Met zowel de Evestar folie alsook het Pong hoesje werd het gemeten vermogen duidelijk minder, dus minder energie voor communicatie.
Maar daar zit de crux: een zendmast en mobiele telefoon proberen samen met het laagst mogelijke energienivo te werken. Als dat wordt verhinderd door afstand of door weerstand van muren of afschermmateriaal, gaan zowel de mast als telefoon harder zenden. Dus ook meer energie richting het hoofd!
Per saldo dus geen meetbaar verschil!

Daar wil ik aan toevoegen, dat als de zendmast links van je staat en je hebt aan je rechteroor een telefoon die aan de achterkant is afgeschermd, er zowat een dubbele dosis aan velden door je hoofd gaan, omdat het aan de achterkant van de telefoon gereflecteerd wordt.

Als je de telefoon opbergt in een stralingsarm hoesje, deze eerder leeg zal zijn.

Ik pleit voor een zeer beperkt gebruik. Internet in principe uitzetten tenzij het even nodig is.
Is ook lekker rustig.