Your shipping location is not specified . Wijzigen

Water & Gezondheid

Waarom is water zo belangrijk?

U wist vast al wel dat we voor 70% uit water bestaan. En dat we veel moeten drinken. Waar de meesten van ons zich niet bewust van zijn is dat we het water PUUR moeten drinken. Dus niet in de vorm van koffie, thee of frisdranken. Vooral koffie is dehydraterend en onttrekt vocht aan ons lichaam. Water is aanwezig in elke cel van ons lichaam. De cellen worden ook regelmatig vernieuwd wat samenhangt met ons zelfherstellend vermogen. De bouwstoffen daarvoor worden geleverd door ons eten en drinken.
De helft van al onze lichamelijke klachten schijnen voort te komen door dehydratatie. Astma, allergiën en hoge bloeddruk vormen de top 3 van de symptomen. Dit volgens de alom geprezen Dr. F. Batmanghelidj (1931-2004), die zich meer dan 20 jaar bezighield met het fenomeen ´water als medicijn´ en dit beschreef in onder meer zijn boek “Uw lichaam hunkert naar water”. Hij schreef aan zijn patienten voornamelijk water voor. Het is hoofdzaak om niet chronisch gedehrydrateerd te raken en het waternivo goed op peil te houden. De medische wetenschap wil er niet aan en het wordt niet onderwezen op de universiteiten. De oplossing is te simpel en zou een bom onder de wetenschap en farmacie zijn. Een mens kan weken zonder voeding, maar slechts enkele dagen zonder water!

Wat zit er in water?

U wilt eigenlijk helemaal niet weten wat er allemaal in water zit! De volgende categoriën stoffen kunt u in water vinden:

Stof
Omschrijving
Opm./Voorbeelden
Grootte
Organische stoffen Gevorm door levende organismen (bevatten koolwaterstoffen). Eiwitten koolhydraten, olie, vetten, plastics, pesticiden.
Anorganische stoffen Worden niet door levende organismen gevorm Water, zuurstof, mineralen, zware metalen, zuren
Mineralen Vallen onder anorganische stoffen. Calcium, fosfor, chloor, koper, kwik, cadmium, asbest
Bacterieën eencellige plantaardige micro-organisme E. Coli en Salmonella
0,1 tot 10 micron
Virussen micro organismen die alleen in levende cellen kunnen groeien Hepatitus-A, Polio
0,01 tot 0,1 micron
Protozoa eencellige dierlijke micro-organismen. Veroorzaken diarree
1 tot 20 µm

Wat is er mis met ons leidingwater?

Water wat de meesten van ons uit de kraan tappen heeft een lange weg achter de rug. Na verdamping uit (een vervuilde) zee valt het als neerslag op aarde neer (via een vervuilde lucht) en zakt naar de (vervuilde) bodem. Een goede bodemstruktuur fungeert vaak als een natuurlijk filter. Dan wordt het opgepompt en getransporteerd naar de waterbedrijf. Daar vinden een aantal processen plaats om het water te zuiveren. Er worden onnatuurlijke hulpstoffen toegevoegd om dit proces ondersteunen. Wat uit het waterbedijf komt moet voldoen aan een aantal normen. Deze normen bepalen de maximale aanvaardbare concentraties (MAC-waarde) van een waslijst aan stoffen. Daarbij moeten we even opletten:

  • Niet alle stoffen zijn bekend. Met zijn allen vinden we steeds duizenden nieuwe stoffen uit.
  • Niemand weet hoe al die stoffen met elkaar kunnen reageren. Dit is ondoenlijk.
  • Er is een afweging gemaakt tussen gezondheidsrisco en commercieel haalbare grootschalige zuivering. Het kan altijd zuiverder, maar word zeer kostbaar. Zonde om de auto mee te wassen en de wc mee door te spoelen, toch? We drinken maar een paar procent van al het gebruikte water.
  • Waar is de grenswaarden op gebaseerd? Wie weet er precies, van hoeveel zware metalen we ziek worden? We weten relatief weinig van het waterproces in ons lichaam en de invloed van verontreinigingen op lange termijn.

Tussen het waterbedrijf en ons huis kan er ook nog van alles gebeuren. Kapotte leidingen en onderhoudswerkzaamheden zorgen vaak voor verontreinigingen. Wie kent de bruine drap niet? Ander punt is dat water in staat is om de elektromagnetiche trillingen, die het onderweg tegenkomt, vast te houden. Naast verontreinigingen heeft water, net zoals de mens een natuurliike energetische trilling. Deze wordt door elektrosmog verstoord, waardoor het aan energie verliest. Deze energie kan worden gecorrigeerd door een vitaliser zoals de Leliveld vitalisers welke de positieve energie op eenvoudige wijze weer terug in het water (www.quavita.nl) .

De vervuiling heeft als gevolg dat ons lichaam alle stoffen uit het water zelf moet filteren, met dank aan lever en nieren. Fabrikanten van waterfilters adviseren hun filters te vervangen omdat deze vervuild raken. Hoe moeten wij dat doen met onze inwendige filters? Filters gaan langer mee wanneer de te filteren vloeistof schoner is. In steden met meer vervuild leidingwater zullen de filters sneller verzadigd raken dan wanneer het water schoner is. Logisch. Dus hoe kunnen onze inwendige filters het beste verzorgen?

Juist, zuiver water drinken!!!

Wat is een goed waterfilter?

Het is maar hoe je het bekijkt en waar je de grens legt. Hoe goedkoper het filter, hoe minder deze filtert en hoe sneller deze vervuilt.
Want het gevaar zit in het feit dat alle verontreinigingen en bacteriën zich ophopen in de filters. Wanneer deze een kritisch punt hebben bereikt, worden deze concentraties weer afgegeven aan het water. Het ´gefilterde´ water is dan vuiler dan het tapwater uit de kraan. Regelmatige vernieuwing is dus een must. Door laksheid of door bezuinigingen wordt dit nagelaten.

Ook is het ene filter het andere niet. Meestal worden actieve koolfilters gebruikt. Soms wordt er zilver toegevoegd. Zilver is in colloïdale (net niet opgeloste) vorm een natuurlijke bacteriedoder. Meestal is de hoeveelheid zilver lang niet toereikend voor de grote hoeveelheden liters water die het moet verwerken.

Naast de gewone ´tafelfilters´ kan men filteren met behulp van omgekeerde osmose. Osmose wil zeggen dat er met behulp van een membraan stoffen kunnen worden uitgewisseld. Dit gebeurt ook met onze cellen. Bij omgekeerde osmose wordt door middel van de waterdruk het water door membranen geperst. In deze membranen zitten gaatjes van 0,000001 millimeter. Zelfs de kleinste onderkruipsels zoals virussen en bacteriën kunnen hier niet doorheen. Dit resulteert wel in zeer zuiver drinkwater.

Wat is osmose vs. omgekeerde osmose

Osmose is een natuurkundig proces die evenwicht nastreeft. Wanneer er 2 vloeistoffen, met ieder een verschil in concentratie aan opgeloste zouten en waartussen zich een (halfdoorlaatbaar)membraan bevindt, dan willen die 2 vloeistoffen in balans komen. Dat kan alleen door water door het membraan te laten stromen. Wanneer het een grof membraan is, dan zal het onzuivere water naar het schone water willen stromen. Bij een zeer fijn membraan kan er alleen zuiver water doorheen. Dus zal het zuivere water naar het onzuivere water stromen om daar de concentratie te verlagen. Dit gebeurt dus in onze celwand wanneer deze is omgeven door onzuiver water, waardoor de cellen dus uit kunnen drogen!!!

Bij omgekeerde osmose is wordt het onzuivere water geforceerd door het membraan gedrukt zodat alleen zuiver water er doorheen wordt geperst. De gaatjes zijn 0,0005 micron. dat is dus 0,0000005 millimeter! Te klein voor virussen en bacteriën. De verontreinigingen die niet door het memraan heen kunnen worden afgevoerd en blijven dus niet achter.

Worden de mineralen ook eruit gefilterd?

Bij omgekeerde osmose wordt nagenoeg alles verwijderd. Dus ook de mineralen.
De mineralen die gezond zouden KUNNEN zijn voor ons lichaam zijn in water te vinden in ongebonden vorm. Alleen planten zijn in staat deze mineralen te absorberen. Mensen niet. De mineralen worden vele malen beter opgenomen in gebonden vorm, dus met andere voedingsstoffen zoals fruit en groenten. Het water in groenten en fruit zijn trouwens ook de zuiverste vorm van water.

" Water werkt in het lichaam door wat het meeneemt, niet door wat het meebrengt" (Prof. Huchard)

De oplossing

Een goed betrouwbaar omgekeerd osmose waterfilter is de WFS4500+.
Deze is vrij eenvoudig aan te sluiten, verbruikt geen stroom en levert u vele jaren zuiver drinkwater.