Your shipping location is not specified . Wijzigen

SBM-2015, de bouwbiologische richtlijnen

sbm2015.fw

De SBM-2015 staat voor ’Standard der Baubiologische Messtechnik’ versie 2015. In mei 2015 heeft deze de versie 2008 vervangen. De SBM is bedoeld als richtlijn, het is geen norm. De richtlijnen zijn opgesteld voor diverse meetbare parameters van het klimaat zoals, luchtkwaliteit, elektromagnetische velden en microbiologie zoals schimmels en bacteriën.
Van elk aspect worden gezonde en (ongezonde) afwijkende waarden weergegeven waarop een bouwbiologisch onderzoek naar kan refereren.

De SBM is ontwikkeld in Duitsland en wordt opgesteld door een comité (zien onderaan) van deskundigen op het gebied van bouwbiologische meettechniek. De eerste versie is uit 1992, de meest recente versie is van mei 2015, de 8e editie.
De bouwbiologie richt zich op het gezond bouwen en leven. De bouwbiologische meettechniek richt zich op de technische parameters op dat vlak. Ze zijn gebaseerd op vele duizenden huisonderzoekingen waarbij men relaties heeft kunnen leggen tussen lichamelijke klachten en de diverse soorten electro-magnetische velden. Hiervoor heeft men velden gesaneerd en eventuele veranderingen geobserveerd. Doordat het onderzoek grootschalig is uitgevoerd komt men tot waarden waar men zich goed bij voelt (welbevinden). Daarbij is de natuur de referentie.

De SBM 2015 is onderverdeeld in diverse categorieën:

A) Velden, golven en straling

 1. Electrische wisselvelden (laagfrequent)
 2. Magnetische wisselvelden (laagfrequent)
 3. Elektromagnetische golven (hoogfrequent)
 4. Elektrische gelijkvelden (elektrostatische velden)
 5. Magnetische velden (magneetveldverstoringen)
 6. Radioactiviteit
 7. Geologische verstoringen (magneetveldverstoringen + radioactiviteit)
 8. Geluidsgolven (nog geen richtwaarden)

Tabel met een deel van de SBM 2015, onderdeel 1 t/m 3:

Veldtype Eenheid Streefwaarde Lichte afwijking Sterke afwijking Extreme afwijking
1A) Elektrische wisselvelden
Veldsterkte
(meting tegen aarde*)
V/m
(Volt per meter)
1 1-5 5-50 >50
Huidpotentiaal mV
(millVolt)
10 10-100 100-1000 >1000
Veldsterkte
(meting zonder aarde, potentiaalvrij**)
V/m
(Volt per meter)
0,3 0,3-1,5 1,5-10 >10
*) Het meetapparaat wordt aangesloten op de elektrische aarde (zoals ME serie van Gigahertz Solutions)
**) Het meetapparaat wordt NIET op de aarding aangesloten, zoals NFA serie van Gigahertz Solutions
Waarden gelden voor frequenties van 50Hz. Hogere frequenties (zeker gepulste kiloKertz frequenties) moeten kritischer worden beoordeeld.
Internationale normen en grenswaarden: DIN/VDE 0848: werk 20.000 V/m, Bevolking 7000 V/m; BImSchV: 5000 V/m; TCO: 10 V/m; US-Congres/EPA: 10 V/m; Kinderleukemie-studies: 10 V/m; Studies oxidatieve stress, vorming vrije radicalen, melatoninedaling: 20 V/m; BUND: 0,5 V/m; natuur: < 0,0001 V/m
1B) Magnetische wisselvelden nT
(nanotesla)
<20 20-100 100-500 >500
Waarden gelden voor frequenties van 50Hz. Hogere frequenties (zeker gepulste kiloKertz frequenties) moeten kritischer worden beoordeeld.
Bij sterke fluctuaties in de loop van de tijd moet via duurmetingen - zeker ook 's nachts - de berekende 95 percentiel worden beoordeeld.

Internationale normen en grenswaarden: DIN/VDE 0848: Werk 5.000.000 nT, Bevolking 400.000 nT; BImSchV: 100.000 nT; Zwitserland: 1000 nT; WHO/IARC: 300-400 nT "potentieel kankerverwekkend"; TCO: 200 nT; US-Congres/EPA: 200 nT; DIN 0107 (EEG): 200 nT; BioInitiative: 100 nT; BUND: 10 nT; Natuur: < 0,0002 nT

1C) Hoogfrequente velden μW/m²
(microWatt per vierkante meter)
0,1 0,1-10 10-1000 >1000
Waarden zijn van toepassing op individuele radiodiensten, b.v. GSM (D / E) netwerken, UMTS, TETRA, LTE, WiMAX, radio, televisie, WiFi, DECT, Bluetooth ... meer informatie verwijzen naar piekwaarden. Richtwaarden zijn niet van toepassing op roterende radar.
De meer kritieke radiogolven, zoals gepulseerde of periodieke signalen (mobiel GSM, TETRA, DECT, WLAN, digitale radiogolven...) en breedband technieken met gepulseerde eenheden / patronen (UMTS, LTE ...) moeten vooral bij sterkere afwijkingen worden beoordeeld. Minder kritiek zijn niet-gepulseerde en niet-periodieke signalen (FM, korte, middellange, lange golf, analoge signalen ...) moeten ruimer worden beoordeeld, zeker bij lagere veldsterkten.
Voormalige Bouwbiologische richtlijnen, SBM 2003: gepulseerd <0.1 geen, 0,1-5 zwak, 5-100 sterk, > 100 μW / m³ extreme anomalie; niet gepulseerd <1 geen, 1-50 zwak, 50-1000 sterk,> 1000 μW / m² extreme anomalie
DIN / VDE 0848: Werk tot 100.000.000 μW/m², bevolking μW/m²; BImSchV: tot 10.000.000 μW/m²; Mobiel: Zwitserland tot 100.000 μW/m², Salzburger Resolutie / Medical Association in 1000 μW/m², BioInitiative 1000 μW/m² buiten de EU-Parlement STOA 100 μW/m², Salzburg 10 μW/m² buiten, 1 μW/m² / m binnen; EEG, immuunverstoring: 1000 μW/m²; Mobiele telefoonfunctie: <0,001 μW / m²; Aard: <0,000.001 μW/m²

B) Schadelijke stoffen en binnenklimaat

 1. Formaldehyde
 2. Oplosmiddelen (VOC)
 3. Pesticiden (PCP, PCB, PAK, weekmakers, vlamvertragers)
 4. Zware metalen (nog geen richtwaarden)
 5. Partikels en vezels (fijnstof, asbest e.d.)
 6. Binnenklimaat (rel. vochtigheid, kooldioxide, keine ionen, luchtelectriciteit)

C) Schimmels, bacteriën en allergenen.

 1. Schimmels
 2. Gisten
 3. Bacteriën
 4. Huisstofmijt en andere allergenen

Voor de volledige richtwaarden, download de SBM-2015 richtwaarden (pdf):
SBM 2015 Richtlijnen (duits) SBM 2015 Guidelines (Engels)
Voor de omschrijving en achtergrondinformatie, download:
SBM 2015 Standard (Duits) / SBM 2015 Standard (Engels)

Deze SBM wordt samengesteld door o.a. Baubiologie Maes samen met veel specialisten en laboratoria.