Shipping to Nederland. Wijzigen

SBM-2015, de bouwbiologische richtlijnen

sbm2015.fw

De SBM-2015 staat voor ’Standard der Baubiologische Messtechnik’ versie 2015. In mei 2015 heeft deze de versie 2008 vervangen. De SBM is bedoeld als richtlijn, het is geen norm. De richtlijnen zijn opgesteld voor diverse meetbare parameters van het klimaat zoals, luchtkwaliteit, elektromagnetische velden en microbiologie zoals schimmels en bacteriën.
Van elk aspect worden gezonde en (ongezonde) afwijkende waarden weergegeven waarop een bouwbiologisch onderzoek naar kan refereren.

De SBM is ontwikkeld in Duitsland en wordt opgesteld door een comité (zien onderaan) van deskundigen op het gebied van bouwbiologische meettechniek. De eerste versie is uit 1992, de meest recente versie is van mei 2015, de 8e editie.
De bouwbiologie richt zich op het gezond bouwen en leven. De bouwbiologische meettechniek richt zich op de technische parameters op dat vlak. Ze zijn gebaseerd op vele duizenden huisonderzoekingen waarbij men relaties heeft kunnen leggen tussen lichamelijke klachten en de diverse soorten electro-magnetische velden. Hiervoor heeft men velden gesaneerd en eventuele veranderingen geobserveerd. Doordat het onderzoek grootschalig is uitgevoerd komt men tot waarden waar men zich goed bij voelt (welbevinden). Daarbij is de natuur de referentie.

De SBM 2015 is onderverdeeld in diverse categorieën:

A) Velden, golven en straling

 1. Electrische wisselvelden (laagfrequent)
 2. Magnetische wisselvelden (laagfrequent)
 3. Elektromagnetische golven (hoogfrequent)
 4. Elektrische gelijkvelden (elektrostatische velden)
 5. Magnetische velden (magneetveldverstoringen)
 6. Radioactiviteit
 7. Geologische verstoringen (magneetveldverstoringen + radioactiviteit)
 8. Geluidsgolven (nog geen richtwaarden)

B) Schadelijke stoffen en binnenklimaat

 1. Formaldehyde
 2. Oplosmiddelen (VOC)
 3. Pesticiden (PCP, PCB, PAK, weekmakers, vlamvertragers)
 4. Zware metalen (nog geen richtwaarden)
 5. Partikels en vezels (fijnstof, asbest e.d.)
 6. Binnenklimaat (rel. vochtigheid, kooldioxide, keine ionen, luchtelectriciteit)

C) Schimmels, bacteriën en allergenen.

 1. Schimmels
 2. Gisten
 3. Bacteriën
 4. Huisstofmijt en andere allergenen

Voor de richtwaarden, download de SBM-2015 richtwaarden (pdf):
SBM 2015 Richtlijnen (duits) SBM 2015 Guidelines (Engels)
Voor de omschrijving en achtergrondinformatie, download:
SBM 2015 Standard (Duits) / SBM 2015 Standard (Engels)

Deze SBM wordt samengesteld door o.a. Baubiologie Maes samen met veel specialisten en laboratoria.

Contact opnemen