Your shipping location is not specified . Wijzigen

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.
In gewoon Nederlands: gevarenanalyse en kritische controlepunten

De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:

  1.     Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2.     Stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
  3.     Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
  4.     Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel "gemonitord" worden.
  5.     Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  6.     Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
  7.     Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.

Bron en meer info op Wikipedia

Contact opnemen